Online Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim
26 Mayıs 2021


Halk  Sağlığı  Genel  Müdürlüğü  Çevre  Sağlığı  Daire  Başkanlığı tarafından “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 27’nci maddesi kapsamında; biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi Covid-19 salgını nedeniyle, Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 15-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması planlanılmaktadır.            
Bu çerçevede; Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiş olup; ilanın ve ilimizde eğitime katılım sağlamak isteyen kişilerin bilgi belgeler ile  30 Mayıs 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvurmalarını gerekmektedir.

İlgili Ekler :
Online Biyosidal Ürü_Ek_40d16bff-822b-4352-84bc-e3597b00d019.pdf
Online Biyosidal Ürü_Ek_342e7fdd-49da-4c45-b77b-ecdc8bbe6bfb.pdf
Online Biyosidal Ürü_Ustyazi_17b3a215-e9aa-47b8-946c-e0eac03766ca.pdf
Online Biyosidal Ürün.docx