İlgili mevzuat
25 Mart 2022

MEVZUATLAR İÇİN TIKLAYINIZ


 1.1. KANUNLAR

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu 2.1. YÖNETMELİKLER

 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 3.1. SBSGM İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ

 
 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi - 16.05.2018
 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi - 02.04.2018
 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi Üst Yazısı - 08.01.2015
 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi - 08.01.2015

 3.2. SBSGM HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE

 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
30.04.2018 Tarihli .Pdf Dosyası

 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
30.04.2018 Tarihli .Docx Dosyası


 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
02.10.2017 Tarihli .Pdf Dosyası

 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
02.10.2017 Tarihli .Doc Dosyası


     
3.3. SBSGM TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE                                                                                                                                            
SB Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge_.pdf

 4.1. KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Resmi Yazı
 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Tablo

 4.2. İÇ KONTROL REHBERİ

 INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi
 Kamu İç Kontrol Rehberi

 5.1. TEBLİĞLER

 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği