overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27’nci maddesi kapsamında; biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi, Sağlık Bakanlığı Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanılmaktadır.
Bu çerçevede;  Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiş olup; ilanın ve eğitime katılım sağlamak isteyen kişilerin bilgi belgeler ile  02 Ocak 2021 tarihine kadar Müdürlüğünüze müracaatlarının yapılması gerekmektedir.
İlgililere duyurulur