Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)
08 Temmuz 2019

    Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.

 

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2030 yılında hepatiti elimine etme hedefleri doğrultusunda, Bakanlığımızca “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)” hazırlanmıştır. Programın amacı viral hepatit yeni vaka sayısının azaltılması, viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi hakkında Bilgi için aşağıdaki web adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023) link adresi:
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasicihastaliklar-haberler/2886-türkiye-viral-hepatit-önleme-ve-kontrol-programı.html

Viral Hepatitlere yönelik hazırlanan afiş ve broşürlerin link adresi:
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/859-hepatit-c/2897-hepatit-c-afiş-ve-broşürleri.html