overlay

Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi
Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları
konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla
yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in
27 nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların
mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli
sebeplerle güncelleme eğitimlerimize katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul
Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES)
üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiş olup 12 Kasım 2020 tarihine kadar
Müdürlüğümüze mücracatların yapılması gerekmektedir.


Kılavuz ve evraklar için tıklayınız