overlay

Döner Sermaye Komisyon Teşkil Duyurusu

2019/2020 Mali yılı için, 28 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazetede 29189 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına dair yönetmeliğin” 14. Maddesine göre İl Döner Sermaye Komisyonunda görev alacak personellerin, aşağıda belirtilen meslek grupları arasından üye seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda belirtilen meslek gruplarından aday olmak ve oy kullanmak isteyen personel ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

GRUP   UNVANLAR

1)   Pratisyen Tabip (Bir asil, bir yedek üye)

 2)   Hemşire, Ebe, ATT, Sağlık Memuru Sınıflarını temsilen (Bir asil, bir yedek üye)

3)   Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetleri Sınıflarını temsilen (Bir asil, bir yedek üye)

a) Yukarıda belirtilen meslek gruplarına göre aday olmak isteyen personellerin 11.12.2019 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Maaş ve Ek Ödeme Bürosuna) başvurmaları gerekmektedir. Adayların isimleri ve ünvanları 11.12.2019 tarihi mesai bitiminden sonra igdir@saglik.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

b) Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalışan personellerimiz yapılacak olan seçimlerde tercihlerini Müdürlüğümüz Maaş ve Ek Ödeme Bürosunda kurulan sandıkta 12.12.2019 tarihinde saat: 09:30 ile 10:30 ‘da oy kullanmak suretiyle yapacaklardır.

c) Seçim sonuçları Müdürlüğümüzde oluşturulan komisyon tarafından sayılarak 25.12.2019 tarihinde Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Konunun tüm personele tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Op.Dr. Nevruz EREZ

İl Sağlık Müdürü