overlay

2019 YILI 2.DÖNEM ASM-AHB İZLEME DEĞERLENDİRME VE GRUPLANDIRMA DENETİMİ DUYURUSUÖNEMLİ HUSUSLAR

   İlimizde 2019 Yılı ASM/AHB 2. Dönem Periyodik İzleme Değerlendirme ve Gruplandırma denetimi yapılacaktır. Denetimler;

1.25.01.2013 tarih ve  28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girenAile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yapılan  16.05.2017 tarih ve 30068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 16.03.2015 tarih ve 2015/7528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği ve  Mülga THSK Uygulama Daire Başkanlığının 21/07/2017 tarih ve E.1828 sayılı Gruplandırma İşlemleri konulu genel yazısı doğrultusunda yapılacaktır.

2. Denetimler 30.04.2013 tarihli ve 46119 sayılı THSK yazısı ve ekli güncellenmiş Aile SağlığıMerkezi ve Aile Hekimliği Birimi değerlendirme formları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

3. ASM’nin denetleneceği tarihte zorunlu durumlar haricinde izin kullanılmayacaktır.

4. Denetim yapılacağı tarihte gezici ve yerinde sağlık hizmeti veren aile hekimliği birimleri bu hizmetleri TSM’lerin bilgisi ve gezici hizmet sunulacak kişilere bilgi verilmesi kaydıyla ASM çalışmalarına engel oluşturmayacak şekilde bir gün önce veya bir gün sonrasında gerçekleştirecek, bu durum ay sonunda gönderilen gezici sağlık hizmeti beyanında belirtilecektir.

5. Mücbir sebepler nedeniyle gerçekleştirilemeyecek denetimler önceden bildirilecek ve yapılamayan denetimler ileri bir tarihe alınacaktır.

6. Denetimlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ASM’lerin Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Birimi ve Gruplandırma Değerlendirme formlarını  incelemeleri, denetim sırasında talep edilecek veriler ile ASM/AHB’de çalıştırılan personellerin son 6 aylık primlerinin yatırıldığına dair belgelerin, kalibrasyon evraklarını denetim öncesinde hazır etmeleri gerekmektedir.

7. Denetim sırasında eksikliği tespit edilen birimler ile ilgili denetim planı ertesi gün yayınlanacaktır.

Tüm Aile Sağlığı Merkezi/ Birimlerine tebliğ hükmündedir.

2019 YILI 2. DÖNEM DENETİM PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

                                   Kullanılacak Formlar

EK-1Aile Sağlığı Merkezi İzleme Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız

EK-2 Aile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız

Gruplandırma Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız