T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Yılı 2.Dönem ASM/AHB İzleme Değerlendirme ve Gruplandırma Denetimi

Güncelleme Tarihi: 24/10/2018

ÖNEMLİ HUSUSLAR

İlimizde 2018 Yılı ASM/AHB 2. Dönem Periyodik İzleme Değerlendirme ve Gruplandırma denetimi yapılacaktır. Denetimler;

1.25.01.2013 tarih ve  28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girenAile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yapılan  16.05.2017 tarih ve 30068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 16.03.2015 tarih ve 2015/7528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği ve  Mülga THSK Uygulama Daire Başkanlığının 21/07/2017 tarih ve E.1828 sayılı Gruplandırma İşlemleri konulu genel yazısı doğrultusunda yapılacaktır.

2. Denetimler 30.04.2013 tarihli ve 46119 sayılı THSK yazısı ve ekli güncellenmiş Aile SağlığıMerkezi ve Aile Hekimliği Birimi değerlendirme formları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

3. ASM’nin denetleneceği tarihte zorunlu durumlar haricinde izin kullanılmayacaktır.

4. Denetim yapılacağı tarihte gezici ve yerinde sağlık hizmeti veren aile hekimliği birimleri bu hizmetleri TSM’lerin bilgisi ve gezici hizmet sunulacak kişilere bilgi verilmesi kaydıyla ASM çalışmalarına engel oluşturmayacak şekilde bir gün önce veya bir gün sonrasında gerçekleştirecek, bu durum ay sonunda gönderilen gezici sağlık hizmeti beyanında belirtilecektir.

5. Mücbir sebepler nedeniyle gerçekleştirilemeyecek denetimler önceden bildirilecek ve yapılamayan denetimler ileri bir tarihe alınacaktır.

6. Denetim sırasında eksikliği tespit edilen birimler ile ilgili denetim planı ertesi gün yayınlanacaktır.

Tüm Aile Sağlığı Merkezi/ Birimlerine tebliğ hükmündedir.


2018 Yılı 2.Dönem ASM/AHB İzleme Değerlendirme ve Gruplandırma Denetim Planı için TIKLAYINIZ...